Sergiusz Cech - Agent Ubezpieczeniowy
KUPNO/SPRZEDAŻ/DAROWIZNA

       Umowa kupna-sprzedaży.pdf

       Umowa darowizny.pdf

       Wniosek o zwrot składki.pdf

WYPOWIEDZENIE OC

        Wypowiedzenie OC.pdf

UPRAWY

        TABELKA UPRAWY - do uzupełnienia pisemnie.pdf

        TABELKA UPRAWY - do uzupełnienia na komputerze.xlsx

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

         Obowiązki właściciela nieruchomości.pdf

OŚWIADCZENIE SPRWCY KOLIZJI DROGOWEJ

         Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.pdf