Sergiusz Cech - Agent Ubezpieczeniowy
KUPNO/SPRZEDAŻ/DAROWIZNA
  1. Umowa kupna-sprzedaży.pdf
  2. Umowa darowizny.pdf
  3. Wniosek o zwrot składki.pdf
WYPOWIEDZENIE OC

         Wypowiedzenie OC.pdf

UPRAWY

         Tabelka uprawy.pdf

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

         Obowiązki właściciela nieruchomości.pdf

OŚWIADCZENIE SPRWCY KOLIZJI DROGOWEJ

        Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.pdf