Sergiusz Cech - Agent Ubezpieczeniowy

Kiedy chcemy kupić samochód, warto sprawdzić czy posiada on ważne ubezpieczenie OC.

Sprawdzimy to na stronie UFG, wpisując nr rejestracyjny

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page190.jspx?_afrLoop=19617092567583069&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=g1ymrxxlr_4

 

Możemy też sprawdzić historię pojazdu który zamierzamy nabyć

https://historiapojazdu.gov.pl/

 

W przypadku zdarzenia które miało miejsce za granicą, możemy skorzystać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tam uzyskamy informację na temat ubezpieczyciela sprawcy szkody, oraz co należy zrobić aby uzyskać odszkodowanie

-https://www.pbuk.pl/pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zdarzenia-za-granica

W przypadku szkody w Polsce, której sprawcą jest obcokrajowiec, na stronach Polskiego Biura Komunikacji uzyskamy informację o nominowanym korespondencie zagranicznego towarzystwa w Polsce.

https://www.pbuk.pl/pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zdarzenia-w-polsce