Sergiusz Cech - Agent Ubezpieczeniowy

1. Kiedy chcemy kupić samochód, warto sprawdzić czy posiada on ważne ubezpieczenie OC.

    Sprawdzimy to na stronie UFG, wpisując nr rejestracyjny

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page190.jspx?_afrLoop=19617092567583069&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl- state=g1ymrxxlr_4

2. Możemy też sprawdzić historię pojazdu który zamierzamy nabyć. Wystarczy numer rejestracyjny, numer VIN i data pierwszej rejestracji.

    https://historiapojazdu.gov.pl/

3. W przypadku zdarzenia, które miało miejsce za granicą, możemy skorzystać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.          Tam uzyskamy informację na temat ubezpieczyciela sprawcy szkody, oraz co należy zrobić aby uzyskać odszkodowanie

  https://www.pbuk.pl/pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zdarzenia-za-granica

4. W przypadku szkody w Polsce, której sprawcą jest obcokrajowiec, na stronach Polskiego Biura Komunikacji uzyskamy informację o  nominowanym korespondencie zagranicznego towarzystwa w Polsce.

 https://www.pbuk.pl/pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zdarzenia-w-polsce