Sergiusz Cech - Agent Ubezpieczeniowy

W przypadku kupna-sprzedaży/darowizny pojazdu/zwrotu składki z umowy